FRANTIŠEK KVĚTOŇ


Narozen 30. 11. 1953 ve Zlíně. V letech 1970-74 studoval na UMPRUM v Uh.Hradišti u prof. Františka Nikla, obor užité a propagační grafiky. Mimo rámec školy se věnoval malbě, kterou chtěl dále studovat na Akademii výtvarných umění v Praze. Složil úspěšně přijímací zkoušky a byl přijat, zvůlí tehdejšího režimu mu však bylo studium znemožněno. Stíhala jej StB, poznal i nepohodlí kriminálu. Nemohl najít práci ve svém oboru, a tak se nějakou dobu se musel živit jako noční hlídač, pak aranžér. Koncem sedmdesátých let nastoupil jako výtvarník v letecké továrně Moravan v Otrokovicích, kde 32 let vytvářel grafické návrhy reklamních tiskovin, navrhoval barevný design vyráběných letounů značky ZLIN a zajišťoval po výtvarné stránce prezentaci firmy na aerosalonech a veletrzích doma i v zahraničí (Praha, Brno, Berlín, Friedrichshafen, Mnichov, Paříž …..). 
Výtvarně spolupracoval také s jinými podniky na Zlínsku. Je autorem řady firemních značek a grafických úprav tiskovin.
Je členem Unie výtvarných umělců ČR a Sdružení výtvarných umělců  moravských se sídlem v Hodoníně.
Doposud měl na tři desítky samostatných výstav (výběr): Zámek Zlín (1989), Váp Zlín (1996), Klinika Laurea Brno (1999), Zámecká galerie Vsetín (2000), GVU Hodonín, Galerie F. A. Sporcka na Kuksu, Viva Zlín (2003), Rubikon Olomouc (2006), Pod Radnicí Zlín (2008), Stará radnice Vsetín (2009), Panský dům Uh. Brod (2011), Lurago Chomutov (2012), Alternativa Zlín (2013), Galerie Rubikon Olomouc (2014), Městské divadlo Zlín (2017), Galerie Pod Radnicí Zlín (2018), Galerie VEDNEVNOCI Hodonín, Městská galerie Otrokovice (2019), Galerie DOMA Kyjov (2022), GVU Hodonín (2023).
Od roku 1978 se také zúčastnil více než sedmdesáti společných výstav např. ve Zlíně, Praze, Brně, Hodoníně, Uh. Hradišti, Olomouci, Ostravě, Plzni, Val. Kloboukách, Břeclavě, Karviné, Luhačovicích, Uh. Brodě, nebo v Kroměříži. Vystavoval také v belgickém Izegemu, na Slovensku ve Skalici  a Piešťanech.
F. Květoň je autorem řady firemních značek a grafických úprav tiskovin, realizoval také několik plastik a obrazů do architektury.